Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

U bent momenteel verbonden met de website mariner-underwear.com die u wordt aangeboden door MARINER INTERNATIONAL.

Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

I. Uitgeversinformatie

Deze site wordt gepubliceerd door de vennootschap MARINER INTERNATIONAL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue de Rome 93110 Rosny Sous Bois Publicatie
Directeur: Frank Van der Haeghen
CNIL verklaringsnummer: 1305691
Email : contact@mariner-underwear.com

II. Ontwerp, productie en hosting

De site mariner-underwear.com is bedacht, gerealiseerd en gehost door het bedrijf APPSIDE - Solutions E-commerce.

III. Auteursrechten van MARINER INTERNATIONAL

De presentatie en de inhoud van deze site vormen samen een werk dat beschermd wordt door de Franse wetgeving en de internationale verdragen inzake intellectuele eigendom.

MARINER INTERNATIONAL bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp van de site, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.

Elke reproductie, representatie, aanpassing of wijziging, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site is verboden.

Kopieën of reproducties op welke drager dan ook van de informatie en documenten op deze site mogen alleen worden gemaakt voor raadpleging en uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik.

Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden, met name voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.

De schending van de rechten die zijn voorbehouden aan MARINER INTERNATIONAL is een misdrijf van namaak, dat in Frankrijk wordt bestraft met artikel L335-2 van de Code de la propriété intellectuelle en wordt bestraft met drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 €.

De merken en logo's op deze site zijn door MARINER INTERNATIONAL geregistreerde merken. Hun vermelding verleent geenszins een licentie of een recht om een van de genoemde merken te gebruiken, die dus niet kunnen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk op straffe van namaak.

IV. Gegevensverwerking en vrijheden

De persoonlijke gegevens die de gebruiker kan worden gevraagd te verstrekken, worden op vrijwillige basis verstrekt en zijn bestemd voor MARINER INTERNATIONAL en haar partners ten behoeve van analyses, enquêtes en commerciële activiteiten.

De gebruiker heeft het recht om de gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te corrigeren en te verwijderen door te schrijven naar :

MARINER INTERNATIONAL
3 rue de Rome 93110 Rosny sous Bois

V. Verantwoordelijkheid

MARINER INTERNATIONAL stelt alles in het werk om beschikbare en geverifieerde informatie aan de gebruikers te presenteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of omissies, of voor het gebrek aan beschikbaarheid van deze informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker het gebruik van informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

MARINER INTERNATIONAL kan de inhoud van haar site op elk moment wijzigen.

De sites buiten mariner-underwear.com met een hyperlink naar deze site staan niet onder de controle van MARINER INTERNATIONAL, die bijgevolg elke verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

De creatie van hyperlinks naar de site mariner-underwear.com is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van MARINER INTERNATIONAL.

VI. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden en toepasselijke rechten

MARINER INTERNATIONAL kan de gebruiksvoorwaarden van de site op elk moment wijzigen. De gebruiker verbindt zich er dan ook toe deze regelmatig te raadplegen.

Het toepasselijke recht is het Franse recht.

In geval van een geschil zijn de Franse rechtbanken bevoegd.